PIT Pirates @ MLB

DateRHemma v Borta-
09/29 19:05 - [19] CIN Reds v PIT Pirates [24] L 3-1
09/29 00:10 - [19] CIN Reds v PIT Pirates [23] L 4-2
09/27 23:05 - [19] CIN Reds v PIT Pirates [23] W 5-6
09/26 23:05 - [14] CHI Cubs v PIT Pirates [24] W 5-9
09/25 23:05 - [12] CHI Cubs v PIT Pirates [24] W 2-4
09/24 23:05 - [12] CHI Cubs v PIT Pirates [25] W 2-9
09/22 18:10 - [25] PIT Pirates v MIL Brewers [11] L 3-4
09/21 23:10 - [24] PIT Pirates v MIL Brewers [11] L 1-10
09/21 00:10 - [24] PIT Pirates v MIL Brewers [11] L 1-10
09/19 16:35 - [25] SEA Mariners v PIT Pirates [24] L 6-5
09/18 23:05 - [25] SEA Mariners v PIT Pirates [23] L 4-1
09/17 23:05 - [25] SEA Mariners v PIT Pirates [23] L 6-0
09/15 18:20 - [23] PIT Pirates v CHI Cubs [11] L 6-16
09/14 18:20 - [23] PIT Pirates v CHI Cubs [11] L 1-14
09/13 20:05 - [22] PIT Pirates v CHI Cubs [11] L 8-17
09/12 19:45 - [23] PIT Pirates v SF Giants [18] W 4-2
09/12 01:45 - [23] PIT Pirates v SF Giants [18] W 6-3
09/11 01:45 - [23] PIT Pirates v SF Giants [18] L 4-5
09/10 01:45 - [23] PIT Pirates v SF Giants [18] W 6-4
09/08 17:35 - [9] STL Cardinals v PIT Pirates [22] L 2-0
09/07 23:05 - [9] STL Cardinals v PIT Pirates [22] L 10-1
09/06 23:05 - [9] STL Cardinals v PIT Pirates [23] W 4-9
09/05 23:05 - [28] MIA Marlins v PIT Pirates [22] L 10-7
09/04 23:05 - [28] MIA Marlins v PIT Pirates [23] W 5-6
09/03 23:05 - [28] MIA Marlins v PIT Pirates [22] L 5-4
09/01 19:10 - [23] PIT Pirates v COL Rockies [24] W 6-2
09/01 00:10 - [24] PIT Pirates v COL Rockies [23] W 11-4
08/31 00:40 - [24] PIT Pirates v COL Rockies [23] W 9-4
08/30 00:40 - [24] PIT Pirates v COL Rockies [23] W 11-8
08/28 22:05 - [24] PIT Pirates v PHI Phillies [13] L 3-12