Results

Setka Cup 10/28 18:25 - O Volo Kovalchuk v Yevhen Kyi L 2-3
Setka Cup 10/28 17:25 - Andrii Kovrikov v O Volo Kovalchuk L 3-0
Setka Cup 10/28 15:55 - Artem Chepurnyi v Oleksandr V Kovalchuk W 1-3
Setka Cup 10/28 14:25 - Yevhen Kyi v O Volo Kovalchuk L 3-0
Setka Cup 10/28 13:25 - Oleksandr Dukhovenko v O Volo Kovalchuk L 3-1
Setka Cup 10/28 04:25 - Oleksandr Dukhovenko v O Volo Kovalchuk L 3-2
Setka Cup 10/28 02:55 - O Volo Kovalchuk v Andrii Kovrikov L 2-3
Setka Cup 10/28 00:55 - Serhii Tkachev v O Volo Kovalchuk L 3-1
Setka Cup 10/27 22:55 - Yevhen Kyi v O Volo Kovalchuk W 2-3
Setka Cup 10/27 21:55 - Artem Chepurnyi v Oleksandr V Kovalchuk W 1-3
Setka Cup 10/24 10:55 - Oleksandr Mishchenko v O Volo Kovalchuk L 3-0
Setka Cup 10/24 09:55 - O Volo Kovalchuk v Oleksandr Mishchenko L 1-3