Maksym Zhuravlov

Results

TT Cup - Ukraina 07/12 19:25 - Maksym Zhuravliov v Prokhor Pugach W 3-0
TT Cup - Ukraina 07/12 18:15 - Ihor Kuznetsov v Maksym Zhuravliov W 1-3
TT Cup - Ukraina 07/12 17:05 - Ruslan Onishchenko v Maksym Zhuravliov L 3-1
TT Cup - Ukraina 07/12 16:30 - Maksym Zhuravliov v Petr Kolesnik L 2-3
TT Cup - Ukraina 07/12 15:55 - Oleksii Tiutiunnyk v Maksym Zhuravliov L 3-1
TT Cup - Ukraina 07/11 19:25 - Maksym Zhuravliov v Ihor Kuznetsov W 3-1
TT Cup - Ukraina 07/11 18:15 - Prokhor Puhach v Maksym Zhuravliov L 3-1
TT Cup - Ukraina 07/11 17:05 - Petr Kolesnik v Maksym Zhuravlov L 3-1
TT Cup - Ukraina 07/11 17:05 - Petro Kolesnik v Maksym Zhuravliov L 3-1
TT Cup - Ukraina 07/11 16:30 - Maksym Zhuravliov v Ruslan Onishchenko L 2-3
TT Cup - Ukraina 07/11 15:55 - Yaroslav Ivanica v Maksym Zhuravlov W 1-3
TT Cup - Ukraina 07/11 15:55 - Yaroslav Ivanytsia v Maksym Zhuravliov W 1-3