Home History

Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/24 00:50 Zolotyye Drakony v Chernyye Grifony L 7-5
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/23 03:00 Chernyye Grifony v Snezhnyye Medvedi W 8-5
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/23 01:00 Zolotyye Drakony v Chernyye Grifony L 7-2
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/22 03:00 Chernyye Grifony v Snezhnyye Medvedi W 5-4
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/22 01:00 Zolotyye Drakony v Chernyye Grifony L 6-3
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/21 04:00 Chernyye Grifony v Snezhnyye Medvedi W 4-3
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/21 01:00 Zolotyye Drakony v Chernyye Grifony W 3-4
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/20 04:00 Chernyye Grifony v Snezhnyye Medvedi W 6-5

Away History

Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/24 01:50 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 3-5
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/23 04:00 Zolotyye Drakony v Reaktivnyye Bizony L 11-8
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/23 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi W 4-1
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/22 04:00 Zolotyye Drakony v Reaktivnyye Bizony W 3-5
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/22 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi W 6-2
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/21 03:00 Zolotyye Drakony v Reaktivnyye Bizony W 2-6
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/21 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 4-7
Comet Division Short Hockey - 3x10 minuter 2020/05/20 03:00 Zolotyye Drakony v Reaktivnyye Bizony L 6-4