Pts

1 2 3 4 5
Andrii Baklykov 11 11 3 9 9
Nazarii Hrytsyienko 7 3 11 11 11