Pts

1 2 3
Nazarii Hrytsyienko 11 11 12
Andrii Baklykov 9 9 10