Pts

1 2 3 4 5
Anton Gulyaev 12 6 6 4 7
Dmitri Popov 10 11 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Popov
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Popov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Popov
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Popov
 • Game 1 - Anton Gulyaev won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 2 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Popov
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Popov
 • Game 2 - Dmitry Popov won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Popov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Popov
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Popov
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Popov
 • Game 3 - Dmitry Popov won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Popov
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Popov
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Popov
 • Game 4 - Dmitry Popov won 4-11
 • Score After Game 4 - 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 5 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 5 Race to 7 - Dmitry Popov
 • Game 5 Race to 9 - Dmitry Popov
 • Game 5 - Dmitry Popov won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11