Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz   Shiga Lake Stars Shiga Lake Stars

Pts

1 2 3 4 F
19 20 26 20 85
11 18 26 14 69