Strizkov damer   Kobylisy A damer
50 Points Won on Serve 34
6 Longest Streak 6

Pts

1 2 3 4
Strizkov damer 25 25 20 25
Kobylisy A damer 15 19 25 19

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Strizkov Women
 • Set 1 Lead After 10 Points - Strizkov Women
 • Set 1 - Race to 10 points - Strizkov Women
 • Set 1 Lead After 20 Points - Strizkov Women
 • Set 1 - Race to 15 points - Strizkov Women
 • Set 1 Lead After 30 Points - Strizkov Women
 • Set 1 - Race to 20 points - Strizkov Women
 • Score After Set 1 - 25-15
 • Set 2 - Race to 5 points - Strizkov Women
 • Set 2 Lead After 10 Points - Strizkov Women
 • Set 2 - Race to 10 points - Strizkov Women
 • Set 2 Lead After 20 Points - Strizkov Women
 • Set 2 - Race to 15 points - Strizkov Women
 • Set 2 Lead After 30 Points - Strizkov Women
 • Set 2 - Race to 20 points - Strizkov Women
 • Score After Set 2 - 25-19
 • Set 3 - Race to 5 points - Kobylisy A Women
 • Set 3 Lead After 10 Points - Kobylisy A Women
 • Set 3 - Race to 10 points - Kobylisy A Women
 • Set 3 Lead After 20 Points - Kobylisy A Women
 • Set 3 - Race to 15 points - Kobylisy A Women
 • Set 3 Lead After 30 Points - Kobylisy A Women
 • Set 3 - Race to 20 points - Kobylisy A Women
 • Score After Set 3 - 20-25
 • Set 4 - Race to 5 points - Kobylisy A Women
 • Set 4 Lead After 10 Points - Kobylisy A Women
 • Set 4 - Race to 10 points - Kobylisy A Women
 • Set 4 Lead After 20 Points - Kobylisy A Women
 • Set 4 - Race to 15 points - Kobylisy A Women
 • Set 4 Lead After 30 Points - Kobylisy A Women
 • Set 4 - Race to 20 points - Strizkov Women
 • Score After Set 4 - 25-19